122 N 11th Street, Santa Paula, CA, 93060
122 N 11th Street, Santa Paula, CA, 93060
122 N 11th Street, Santa Paula, CA, 93060
122 N 11th Street, Santa Paula, CA, 93060
122 N 11th Street, Santa Paula, CA, 93060
122 N 11th Street, Santa Paula, CA, 93060
122 N 11th Street, Santa Paula, CA, 93060
122 N 11th Street, Santa Paula, CA, 93060
122 N 11th Street, Santa Paula, CA, 93060
122 N 11th Street, Santa Paula, CA, 93060
122 N 11th Street, Santa Paula, CA, 93060
122 N 11th Street, Santa Paula, CA, 93060
122 N 11th Street, Santa Paula, CA, 93060
122 N 11th Street, Santa Paula, CA, 93060
122 N 11th Street, Santa Paula, CA, 93060

$489,000

122 N 11th Street, Santa Paula, CA, 93060

ACTIVE